VDW Genel Müdürü Sayın Dr. Wilfried Schäfer'in İstanbul'da gerçekleştirilen AMB basın toplantısı

  Sor / bana ulaş

Alman Takım Tezgahları Sanayi Büyümesini 2016 Yılında Ölçülü Şekilde Sürdürüyor

Endüstriyel Malzemeler & Ekipmanlar

VDW Genel Müdürü Sayın Dr. Wilfried Schäfer'in İstanbul'da gerçekleştirilen AMB basın toplantısı
VDW Genel Müdürü Sayın Dr. Wilfried Schäfer'in İstanbul'da gerçekleştirilen AMB basın toplantısı
VDW Genel Müdürü Sayın Dr. Wilfried Schäfer'in İstanbul'da gerçekleştirilen AMB basın toplantısı
VDW Genel Müdürü Sayın Dr. Wilfried Schäfer'in İstanbul'da gerçekleştirilen AMB basın toplantısı

AMB 2016 fuarı öncesinde İstanbul'da düzenlediğimiz bu basın toplantısına hoş geldiniz. Konuşmamda sizlere, Almanya ve Avrupa takım tezgahları sanayinin güncel durumu ve tahminler konusunda bilgiler vereceğim.

2015 yılında yeni bir rekor kırıldı

Sektörümüz geçtiğimiz yıl Almanya'da, 15,1 milyar Euro değerinde makine imalatı gerçekleştirdi. Bu rakam bir önceki yıla kıyasla yüzde 4'lük bir artış demektir ve rekordur. Üretilen ürünlerin yüzde 70'i ihraç edilmiş ve ihracatta yüzde 4'lük bir artış yakalanarak yurtdışına yapılan satışlar yaklaşık 9,4 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçine yapılan satışlarda yüzde 5'lik bir artış yakalanmış ve toplam yurtiçi satışları 4,4 milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışına yapılan artışın toplam ciro artışına katkısı daha düşük olmuştur. Amerika'ya yapılan ihracatta yüzde 16'lık bir artış elde edilmesi çok olumlu bir gelişme olmuştur. Bu artışın motoru Meksika olmuştur. En önemli pazarlarımızda 4ncü sırada olan bu ülkeye yapılan satışlar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 artış göstererek yaklaşık 375 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir.

Bütün beklentilerin aksine Avrupa ülkelerine yapılan satışlarda yüzde 6'lık bir büyüme elde edilmiştir. Almanya'dan yapılan ihracatın yarısı bu ülkelere gerçekleşmiştir. Avrupa çapında AB üyesi ülkelere yapılan satışlarda yoğun artışlar elde edilmiştir. Batı Avrupa ülkelerine yapılan satışlar Doğu Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi seviyede olmuştur. Doğu Avrupa ülkelerine yapılan satışlarda durgunluk yaşanmaktadır. Bu düşüş, Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 24 oranında azalmasından kaynaklanmaktadır. Türkiye (yüzde 45 artış), İtalya (yüzde 32 artış), Macaristan (yüzde 28 artış), İspanya (yüzde 17 artış) ve Polonya (yüzde 10 artış) gibi ülkelere olan satışlarda ise çift basamaklı büyüme elde edilmiştir. Birkaç yıl öncesine kadar Avrupa ile başabaş büyüme gösteren Asya ülkelerine yapılan ihracat ise hayal kırıklığı yaratmıştır. Bu ülkelere yapılan ihracatta yüzde 5 azalma olmuştur. En büyük pazar olan Çin pazarı beşte birlik oranda büyük düşüş göstermiştir. Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Singapur'a yapılan satışlarda ise artış elde edilmiştir.

Almanya'da takım tezgahlarına olan talep yüzde 6 oranında bir artış göstererek imalat artışının üzerinde seyretmiştir. Bu gelişmeden ithalat yapan şirketler faydalanmıştır. İthalat toplamda yüzde 7 oranında artarak yüzde 43 oranına erişmiştir. Şirketlerde istihdam edilen işçi sayısı yıllık ortalama yüzde 1,6 oranında artış göstererek 68 600 çalışana ulaşmıştır. Şirketlerin kapasite kullanım oranı yüzde 88 olarak gerçekleşerek bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 azalmıştır. Ocak ayında elde edilen güncel veriler kapasite kullanımının tekrar yüzde 88,7 oranına çıktığını göstermektedir. Sipariş stoğu 6,8 ay ile bir önceki yılın yarım ay altındadır.

2016 yılında rakamlar tutturulacaktır

Sektör bu rakamlarla toplamda çok iyi durumda olduğunu göstermiştir. Yapılan tahminler nasıldır? Dünyadaki siyasi ve ekonomik risklere (ki bu riskleri bizim ortadan kaldırmamız mümkün değildir) rağmen 2016 yılında, yüksek üretim hacmine ulaşabileceğimizi tahmin ediyoruz. Neden? Gelişmeleri değerlendirmek için gerekli olan erken endikatörler önemli pazarlardaki yatırımlar, dünya çapındaki takım tezgahlarına olan talep ve Alman firmalarının aldıkları siparişlerdir.

Oxford Economics, dünya çapında takım tezgahlarına gereksinim duyan sekiz önemli sektörün yüzde 2,2 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu. Avrupa'da bu rakam yüzde 3,6 ile belirgin şekilde fazladır. Büyümeyi sağlayacak lokomotif sektörler geleneksel olarak otomotiv sanayi, elektrik/elektronik sanayi, makine imalatı ve uçak sanayidir. Dünya çapında takım tezgahlarına olan talepde yüzde 1,9 artış olacağı tahmin edilmektedir. Büyümenin ilk sırasında yüzde 2,7'lik artış ile Asya arkasından yüzde 2,1'lik artış ile Avrupa gelmektedir. Amerika, yüzde 2,7 oranında daralma ile son sırada yer almaktadır.

Orta vadedeki gelişmelerin endikatörü olan sipariş stoğu 2015 yılında ölçülü olarak yüzde 1 oranında artış göstererek 14,9 milyar Euro değerine yükselmiştir. 2016 yılı, ilk iki ayda durgunluk ile başladı. İhracat faaliyetlerinde siparişlerin ertelenmesi yaşanmaktadır.

2015 yılında Avrupa'daki komşu ülkeler, bir önceki yıla kıyasla yüzde 3 oranında daha fazla Alman malı takım tezgahları sipariş etti. AB üyesi ülkeler burada da, artışın en önemli unsurlarıydı. Toplam siparişlerin dörtte birini oluşturan Çin siparişlerinde yüzde 13 oranında bir kayıp gerçekleşmiştir. Çin'de gerçekleşmekte olan yapısal değişiklikler uzun süre daha gündemi belirleyecektir. Buna rağmen Çin pazarı, büyüklüğü nedeniyle önemli bir pazar olmaya devam edecektir. Çin, dünya takım tezgahları talebinin üçte birini oluşturmaktadır.

Amerika kıtası, siparişlerde hayal kırıklığına yol açmıştır. Yıllardan beri yatırımların ve sanayi üretiminin çıkmaza girdiği ve herhangi bir iyileşme ümidinin görülmediği Brezilya ile birlikte ABD'den gelen talepde de azalma gerçekleşmiştir. Büyük umutlarla başlatılan yeniden sanayileşme atağından şu anda herhangi bir gelişme yaşanmamaktadır. Buna karşın, ABD otomotiv sanayisi ile başlatılan proje ticareti stabil şekilde devam etmektedir. ABD'deki toplam tüketimde yaşanan artışlar artık geçmişte kalmıştır. Rusya ticaretinde büyük zorluklar yaşanmaktadır.

Büyüme rakamları ile bütün dünyayı etkileyen BRIC grubu ülkelerden sadece Hindistan geriye kalmıştır. Bu ülkeden gelen siparişlerde yüzde 40 oranında bir artış yaşanmaktadır. İtalya, meksika, Fransa, İngiltere, Avusturya, Güney Kore, Polonya, Japonya, Hindistan ve İspanya gibi en önemli 15 ülke pazarından gelen siparişlerde büyük artışlar kaydedilmektedir.

Faaliyet gösterdiğimiz coğrafyada durum zordur. Gelişmekte olan ülkeler düşük hammadde fiyatı nedeniyle baskı altında, Rusya ise Ruble'nin değer düşüşü ve düşük petrol fiyatları nedeniyle zor durumda, Brezilya derin bir resesyon içinde, Çin düşük büyüme rakamları ile mücadele vermekte olup ticaret partnerlerini de zor duruma sokmaktadır. Bunun yanında çok sayıda siyasi belirsizlikler de bulunmaktadır. Zayıf Euro, düşük petrol fiyatı, düşük faiz oranları gibi faktörler halen devam ettiğinden bir önceki yıl elde edilen başarının bu yılda yakalanacağı düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Fakat büyük hamlelerin yapılması geçmişte kalmıştır.

Türkiye'den Almanya'ya yapılan takım tezgahı teslimatlarında büyük artış yaşandı - Almanya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat da büyüme trendinde

Germany Trade & Invest, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında dinamik bir büyüme elde edeceğini rapor etti. GSMH'nın yüzde 4 oranında artış göstereceği beklenmektedir. Yatırımlar da tahmin edildiğinde daha iyi gerçekleşmektedir. Oxford Economics, takım tezgahları sektörünün önemli müşterilerinin 2016 yılında yüzde 5 oranında büyüme göstereceğini tahmin etmektedir. Otomotiv sanayi ve uçak sanayi ortalamanın üzerinde bir yatırım yapacaktır. Bu gelişmeler takım tezgahı imalatçılarının yararına olacaktır. Takım tezgahlarına olan talep 2016 yılında yüzde 2,8 oranında artış gösterecektir.

Türkiye ve Almanya takım tezgahları ticaretinde uzun yıllardan beri iyi bir partnerdir. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için yüzde 7 pazar payı ile Almanya önemli bir pazardır. Almanya için Türkiye, önemli tedarikçiler içinde 15nci sıradadır. 2015 yılında başta torna tezgahları olmak üzere yaklaşık 70 milyon değerinde bir ihracat yapılmıştır. Bu da yüzde 10'lük bir büyümeye karşılık gelmektedir. Buna karşın Tayvan'dan sonra Almanya, yüzde 22 pazar payı ile Türkiye sanayisinin en önemli takım tezgahı tedarikçisidir. Almanya'dan yapılan ihracat geçtiğimiz beş yıl içinde yüzde 45 artış göstererek 277 milyon Euro'ya yükselmiştir. Geniş teknoloji yelpazesi sevk edilmektedir, bunların başında torna tezgahları gelmektedir. Böylece Almanya'nın ihracat yaptığı ülkeler listesinde Türkiye 12nci sırada yer almaktadır. Geçtiğimiz yıl siparişlerde yaşanan yüzde 30'luk bir düşüş 2016 yılının ikili ticarette bir soluklanma yılı olacağını göstermektedir.

VDW Birliğinin AMB fuarındaki aktiviteleri

Messe Stuttgart ve VDW Birliği birçok alanda iş ortaklığı yapmaktadır. Organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiğimiz AMB İran fuarı hakkında size birazdan bilgi verilecektir. Bunun dışında VDW, Moulding Expo ve AMB fuarlarının fikirsel sponsorudur. Ayrıca Birliğimiz, metal işleme teknolojilerinin sergilendiği METAV Düsseldorf fuarını ve Eylül 2017 tarihinde düzenlenecek EMO Hannover fuarını düzenlemektedir. Fikirsel sponsor olarak AMB fuarında iki kardeş kuruluşumuzla faaliyet gösteriyoruz. VDW Genç Eleman Yetiştirme Vakfı, Doğu Giriş Kapısında Özel Gençlik Sergisini düzenleyecektir. "Geleceğini yönlendir! Makine imalat sektöründeki fırsatların" sloganı altında meslek seçme alanında bilgiler verilecektir. VDW Genç Eleman Yetiştirme Vakfı metal mesleklerinin cazibesini tanıtacaktır. Bu etkinliğe genel lise ve meslek liselerinin İkincil Öğretim I bölümlerinin 8-10ncu sınıflarına giden 3 000 öğrenci davet edildi. 600 m² büyüklüğündeki alanda torna, freze, taşlama, bükme ve lazer kesim teknolojilerinin en son gelişmelerini yakından inceleme fırsatını bulabilirsiniz. Formula 1 maket aracının çizimden üretimine ve montajına kadar tüm proses zincirinin sergilendiği bölüm de görülmeye değerdir. Her gün 30 öğrenci Formula 1 otomobillerinin imalatını yapabilecektir.

Bunun dışında Industry Arena Salon 4'de yazılım teknolojileri tanıtılacaktır. İnovasyon Parkında, Bavyera Eyaletindeki Traunreut merkezli kumanda sistemleri üreticisi Heidenhain firması proses zincirinin tanıtımını yapacaktır. Bunun yanında talaş kaldırma teknolojisi alanında faaliyet gösteren diğer firmalar da ürünlerini sergileyecektir. Sunum ile birlikte uzmanlardan oluşan bir forum da gerçekleşecektir.

VDW Birliğinin 125. Yılı

Son olarak kendi Birliğimiz hakkında birkaç söz söylemek istiyorum. Takım tezgahları sanayi 100 yıldan fazla bir süre içinde daima yeni buluşlar yapabileceğini ispat etti, birçok çözümler üretti ve dünyadaki lider pozisyonunu daima güçlendirdi. VDW Birliği 2016 yılında 125nci kuruluş yıldönümünü kutlayacaktır. Birliğin tarihi hakkındaki ayrıntılı bilgileri online olarak www.125jahre-vdw.de sayfasından okuyabilirsiniz. Gelenekselin sürdürülmesinden çok geleceğin gelişmelerine açık olmak ve geleceği görebilmektir. Toplumsal ve teknoloji alanındaki dönüşüm çoktan günlük hayatımızı kapladı. Üretim bölümlerindeki dijitalleşme ve ağ sistemleri sanayinin yeni çözümler üretmesini gerektiriyor ve aynı zamanda şirketler için yeni fırsatlar da sunuyor. Yeni pazarlar, enerji verimliliği ve katkılı imalat gibi konular yarının ticari faaliyetlerini belirleyecektir. VDW Birliği faaliyetlerini bu kriterler ışığında sürdürecektir.

Tarihinde yayınlanan Mayıs 10, 2016 - (287 Görüntüleme)
tarafından Onur Dil
İlgili Makaleler
Yüksek Görünürlüklü, Renk Kodlu Ağ Altyapısı Etiketleme (Vaka çalışması)
GNC Makina'da Üst Düzey Atama
ISO 20560: boru içeriğini tanımlayan küresel bir standart!
TransSteel Pulse ile darbeli kaynak
RFID Sıcaklık Etiketleri
BradyGrip™ Cırt Bant Üstü Yazdırma
Ayvaz, Yangın Grubundaki Atılımlarına Devam Ediyor
Hedef Tüm Makinalarda Standart Fan Sistemi Olmak
Türkiye’nin Demiryolu Atılımı 9’uncu Eurasia Rail ile Tüm Dünyaya Tanıtılacak
En yüksek yeterlilik düzeyi: CECE – CE İşareti Sertifikalı Uzmanı
Sabit Tork ve Güç Yayı
TSM Teknoloji lider bir profesyonel ihracatçı olarak, hedefimiz yüksek performanslı ürünler, büyük güvenilirlik, profesyonel hizmetler
2007 yılında kurulan Shaanxi Getwick refrakter metal ürünleri,
özellikle tungsten ve molibden metal malzeme ürünlerinin üretimi
Baoji Hong Ya Da Demirdışı metal malzemeler Co, Ltd 2014 yılında kurulmuş
Çeşitli endüstriler için döküm parçaları, dövme parçalar, işlenmiş parçalar ve metal fabrikasyon parçalar için akıllı, modern çözümler
Shaanxi Guanjie Technology Co, Ltd yatırım ve 2004
yılında kurulan Xi’an Guanyu Bio-teknoloji Co, Ltd
tarafından 2009 yılında kuruldu.
Shaanxi Tonghui Steel Co, Ltd, imalat, dağıtım, işleme ve paslanmaz çelik borular / levhalar / rulo / bar / profil / montaj / tel üretimi
Nanovak; vakum ve ince film konularında ülkemizde güvenebileceğiniz tek çözüm ortağınız
Standart / Özel Pres-Sac & Enjeksiyon Kalıp Sistemleri
Brother; İşletmenize güç katan yazıcı çözümleri
Italyan Patlama Diskleri Üreticisi Donadon SDD
Güvenliği seçin, şansa bırakmayın: Endress+Hauser’den  Proses Güvenliği
Endress Hauser Katalog; Gıda Endüstrisinde Çözüm ortağınız
SECO; Dökme Demirlerde Kanal Açma ve Profil İşleme
FESTO; Farklı Sektörler için Basınçlı Hava Hazırlama
Otomotiv üreticilerinin %85'i gelişmiş test çözümlerinde Moog'u tercih ediyor.
Kablolarınız için katmanlı koruma; HellermanTyton
6-petals rupture disc,Direct + Reverse Scored
Kalite Avucunuzun İçinde!
Paslanmaz Çelik kutular
İstediğiniz yerde istediğiniz tesiste boruları tanımlayın
Draeger Katalog
NORD DRIVESYSTEMS Katalog
ifm Electronic Katalog
Seco Tools; Verimlilik Yeniden Tasarlandı: TURBO 10
Sandvik CoroDrill 870, Çelik ve Dökümde Daha Düşük Delik Maliyetleri
Otomotiv üreticilerinin %85'i gelişmiş test çözümlerinde Moog'u tercih ediyor.
Hareket Verimliliği operatörlerinize, şirketinize ve bütçe dengenize üstün performans sağlar.
Goodway HVAC Bakım Sistemleri Türkiye Distribütörü
SKF Turk; Özel Ölçülerde,Özel Malzemelerden Üretilmiş Keçeler