Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması

Genel Ekipman Veriminin %5 Oranında Arttırılması

  • Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması
    Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması
  • Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması
    Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması
  • Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması
    Kağıt Üretiminde Vorteks Debimetre Uygulaması

Türkiye'nin en büyük Selüloz ve Kağıt şirketlerinden bir tanesi, Doymuş Buhar kullanımını optimize etmek suretiyle tesis verimliliğini artırmayı planlıyordu. Bu anlamda Emerson onlara, Rosemount çok değişkenli Vorteks Sayaçları uygulayarak destek veriyor. Bu çözüm yöntemi şirketin gerçek buhar ölçümlerini yapmasını sağlayacağı gibi aynı zamanda da düzenli olarak tesis verimliliğini optimize edecek, enerji faturalarını düşürecek ve güvenlik ve bakım performanslarını arttıracak.Halkalı Kağıt, Türkiye'nin Selüloz ve Kağıt Şirketlerinden bir tanesidir. Yurtiçi tüketimde kullanılacak en üst kalitede gri karton ve fluting üretmektedir. Firma devamlı yatırımlarla üretim hacmini, kağıt kalitesini ve şirketin piyasa içerisindeki konumunu sürekli olarak artırmış olup önümüzdeki 5 yıl süresince de %10'luk bir büyümeyi hedeflemektedir. Üretim tesisleri, tesis verimliliğini artırmak, üretilen buhar kalitesini geliştirmek, elektrik enerjisi üretimini arttırmak ve son olarak da kağıt kalitesini arttırmak amacıyla Tuma Turbomach kojenerasyon tesisi ile donatılmıştır.

Son zamanlarda şirket tesisinin değişik bölümlerinde buhar kullanımını optimize etmek suretiyle tesis verimliliğini artırmak ihtimali üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışmaların maliyetleri ile getirileri arasında düşünürken üretilen kağıt birimi başına düşen doğru enerji maliyetini hesaplamaya karar verdi. Bu çalışma sırasında fark basınç ilkesine dayalı yerinde buhar ölçümü ilkesinin hata oranlarının yüksek, yanlış maliyet hesaplamalarına yol açan ve verimlilik kayıplarına neden olan bir yöntem olduğuna karar verildi. Bu nedenle şirket çok daha hassas bir buhar ölçüm teknolojisi arayışına girmeye karar verdi.

Uygulama Çözümü

Emerson onlara, doymuş buhar ölçümleri (kütle) konusunda entegre sıcaklık ölçümü yapan Rosemount 8800D Çok Değişkenli Vorteks Sayaçları'nı tanıttı. Emerson'un çözümünde ne bir çatlak ne bir delik ne de sızıntı noktası vardı. Bu komple döküm tasarım, kirli sıvıların ölçümünü yaparken bile çok güvenilir sonuçlar vermekteydi, ölçümlerde hiç bir kayba göz yummamaktaydı bununla birlikte kurulumu ve devreye alması da karmaşıklıktan uzaktı. Patentli 8800D tasarımı akış sensörü ikinci bir yuva içerisinde sunuyordu ve sıcaklık sensörü shedder bar (akış anında vortek oluşumunu tetikleyen metal çubuk) içerisine düzgünce bir şekilde yerleştirilmişti. Bu noktada sheddar bar sıcaklık sensörü için bir ısıl kılıf görevi görüyordu. Bu yenilikçi tasarım hem akış hem de sıcaklık sensörünün ıslanmaması (akışkan ile hiçbir iletişimi yoktur) gerektiğinde bakım işlemi yapılmasına olanak sağlarken hattı durdurmadan gerektiğinde sadece bu kısma dışarıdan müdahale olanağı sağlamaktadır. Rosemount Vorteks Sayacın aynı zamanda tamamı kaynaklı yüksek dayanıklı yapısı ve yüksek kalitesi sayesinde bütün bakım çalışmalarının en alt maliyetle yapılacağını temin etmek mümkündür. 8800D Çok Değişkenli Vorteks Sayaçta hacim akışı ve sıcaklık değişkenleri doymuş buharın kütlesel akış çıktısının ayrıntılı bir şekilde detaylarının çıkarıldığı trasmitere aktarılır. Bu sayede kullanıcı doymuş buhar ölçümü konusunda en üst seviyede bilgilendirilmiş olurken Rosemount Flow tasarımı da sınıfının en iyi ve en doğru ölçümlerini yapar ve diğer taraftan eşsiz yapısı ile en güvenli kuruluma ve bakım için de en iyi çözüme olanak sağlar.

Tesis İzlenebilirliğinin Arttırılması

Şirket, Rosemount 8800D Çok Değişkenli Vorteks kullanarak ve doğru üretim maliyetlerini analiz ederek önceden daha farklı tespit edilmiş olan üretim maliyetlerine sahip değişik kağıt kalitelerinin maliyetlerini doğru bir şekilde tespit etmiş oldu. Dahası, doğru buhar ölçümü, her üretim serisinin taban maliyetini tespit etmeye olanak sağladı. Üretim maliyetlerinin çok daha doğru bir tablosunu çıkaran Halkalı Kağıt bu sayede değişik çeşitlerde kağıt üretimini optimize ederken diğer taraftan da enerji izlenebilirliğini arttırdı. Tesisin değişik ünitelerindeki çok daha doğru buhar ölçümleri sayesinde toplam buhar kullanımında %20 oranında hataların yapıldığı ve bunların düzeltildği görüldü. Bu sayede işletmelerin enerji tüketimi aynı koşullarda büyük ölçüde dengelenmiş oldu. Enerji tüketimlerindeki bu olağanüstü değişim sayesinde şirket Genel Maliyet analizinde de %10 oranında artış sağladı. Ayrıca bu sayaçlar optimum güvenilirliğe sahipti (kurulumdan sonraki 6 ay içerisinde hiçbir arıza bildirilmemiştir). Aynı zamanda şirket 8800D'nin diğer vorteks sayaçlar gibi bakımının yapılması için bütün üretim sürecinin durdurulmasını gerektirmemesi nedeniyle bakım çalışmalarından 4 saatlik bir fayda sağlayarak 8800D'nin bakım kolaylığının da potansiyel faydalarını tecrübe etti. Üretimin bakım yapılması amacıyla her bir defa durdurulması başına bu cihaz sayesinde tesisi verimliliğinin %0,1 oranında artacağını tahmin etmektedir. Artık, fiili maliyetlerinin tam olarak ne kadar olduğunu iyi bilmektedir. Şirket ürettikleri enerji içeriğinin uygun bir projeksiyonunu vermek imkanına sahiptir ve ürünlerini ve fiyatlarını piyasaya çıkmadan önce çok daha net bir şekilde belirleyebilmektedir.

Onur Dil

Editör

Endüstri-Dünyası’nın amacı; endüstriyel mühendisliğine dünyanın her yerinde üretilip Türkiye pazarına sunulan yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi vermektir. Eğer siz de firmanızın yeni ürünlerinin Endüstri Dünyası’nda yer almasını istiyorsanız lütfen teknik basın bültenlerinizi editörlerimize gönderin.

Ürün yazılarımız ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz var ise lütfen editorlerimizle irtibata geçiniz.

Daha Fazla Yazı İletişim