Makine Emniyet Optimizasyonu

  Sor / bana ulaş

Çalışanların emniyetini en üst seviyeye çıkarıp üretkenliğe olumlu yönde katkı sağlayan bir proses

Otomasyon & Robotik

Makine Emniyet Optimizasyonu
Makine Emniyet Optimizasyonu
Makine Emniyet Optimizasyonu
Makine Emniyet Optimizasyonu

Günümüzde üretim verimliliği imalatçılar için olmazsa olmaz bir amaç haline gelmiştir. Endüstride sanayi devriminden bugüne kadar yaşanan tüm gelişmeler, kuruluşlar için, üretimde verimlilik ve kaliteyi bir araya getirme zorunluluğu ortaya çıkarmış ve bu durum da beraberinde firmalara, rekabet ortamında kendilerini sürekli geliştirme ve yenilikçi/inovatif olma yolunda çalışma zorunluluğu getirmiştir.
Bilindiği üzere üretimde verimliliğin olmazsa olmazı makine duruş sürelerinin minimize edilmesidir. Makinelerde yaşanan duruşların iki temel sebebi olabilir; bu sebepler arızalar ve iş kazalarıdır. Makinelerde yaşanan iş kazalarını önlemenin tek yolu makinenin emniyetli hale gelmesidir. Dolayısı ile makine emniyeti otomasyonun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

2006/42/EC Makine Direktifi saha ve makinelerin emniyeti ile ilgili yasal çerçeveyi içermektedir. Makine direktifi Avrupa makine emniyet gerekliliklerinin standartlaştırılması ile ilgilidir. Makine direktifi kanun niteliğindedir ve Avrupa Birliği üyelerinin ilgili yerel kanunlarına eklenmiştir. Ana hatlarıyla makine direktifi, temel sağlık ve emniyet gerekliliklerini düzenlemekte; makinenin ne olduğunu, uygulanacak dokümantasyon prosedürlerini, CE markalamayı, uygunluk beyanını (declarations of conformity ) ve onaylı kuruluş gerekliliklerini tanımlamaktadır.
               Makine emniyetinde uygulanması gereken döngünün 5 adımı bulunmaktadır:
1.    Risk Değerlendirmesi
2.    Emniyet Konseptinin Belirlenmesi
3.    Emniyet Tasarımı
4.    Sistem Entegrasyonu
5.    Emniyet Doğrulaması ( Validasyon  )
 
Risk Değerlendirmesi için farklı yöntem ve yaklaşımlar bulunmaktadır.  Örneğin, emniyet otomasyonunun mucidi olan ve uzmanlığını tamamen makine ve proses emniyeti üzerinde devam ettiren Pilz’in sayısal Pilz Tehlike Derecesi (PHR – Pilz’s Hazard Rating Numbers ) yaklaşımı, saha risklerinin tamamen objektif ve uygulanabilir şekilde değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Risk Değerlendirmesi aşamasında makine kaynaklı tüm tehlikeler önceden belirlemeleri ve ortaya çıkan riskler analiz edilmelidir. Bu sebeple makinenin standartlara uygun olarak operasyonel ve fonksiyonel risklerinin değerlendirilmesi, makine direktifinde, emniyet ile ilgili ilk aşamadır. Risk Değerlendirmesi yalnızca üretim operasyonu için değil, aynı zamanda makinede gerçekleştirilen tüm operasyonlar bazında yapmak gerekmektedir. Dolayısı ile, bakım ve temizlik gibi aşamaların risklerini de analiz etmek oldukça önemlidir. 

Emniyet konseptinin belirlenmesi aşaması verimlilik açısından büyük önem arz etmektedir. Çünkü makineyi emniyetli hale getirmeye çalışırken makinenin çalışmasına engel teşkil edebilecek bir konsept oluşturulması hem verimliliği azaltacak hem de emniyetlerin manipüle edilmesi isteği gibi kötü sonuçlar doğurabilecektir. İşte bu noktada emniyet optimizasyonu gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Emniyet konsepti oluşturulması, teknik önlemlerin tanımlanması ve ulusal/uluslararası standartlara göre uygun olarak makine emniyet sisteminin belirlenmesi aşamasıdır. İyi bir emniyet konsepti ancak verimlilik ile koruyucu tedbirler arasında optimizasyonun sağlanması ile ortaya çıkar. Dolayısı ile maliyet, operatör-makine etkileşimi, verimlilik, bakım ve temizlik çalışmalarının kapsamı bakımından optimize uygulamalar gerçekleştirmek amaçlanmalıdır. 

Ülkemizde makine emniyeti konusunda firmaların ve çalışanların bazı dirençleri ile karşılaşılmaktadır. Bazı firmalarda makine emniyet otomasyonu sonrasında operatörlerin çalışmasının zorlaşacağı, duruşların artacağı ve üretim adetlerinin azalacağı konusunda endişeler bulunmaktadır. Bu noktada emniyet konsepti aşamasının ne kadar önemli olduğu öne çıkmaktadır. Makinelerdeki koruyucu tedbirlerin alternatifli olarak belirlenmesi ve bu alternatiflerin her birinin üretim ve bakım bölümü ile birlikte analizinin yapılarak optimum yöntemin belirlenmesi makine emniyetinin olmazsa olmaz koşuludur. Böylelikle hem ana hedef olan emniyetli çalışma ortamı yaratılmış olacak hem de verimlilikten ödün verilmemiş olacaktır. 
    Emniyet Tasarımı aşamasında, emniyet konseptinin uygulanması ile ilgili otomasyon sisteminin ve diğer önleyici tedbirlerin tasarımı yapılmaktadır. Emniyet Tasarımı’nda, makine dinamiklerinin iyi analiz edilerek; emniyet kontrol sisteminin mevcut otomasyon sistemine entegrasyonunun problem yaratmayacağı garanti edilmelidir. Dolayısı ile operasyon ve makine dinamiklerine uygun emniyet kontrol sisteminin dizayn edilmiş olması ve arıza bulma kabiliyetinin yüksek olması, duruş sürelerinin minimize edilmesi anlamına gelecektir ki, bu durum da verimliliği olumlu yönde etkileyecektir.

     Unutulmamalıdır ki doğru uygulanan makine emniyeti süreci, verimliliği ve üretkenliği azaltan, arızaları arttıran bir süreç değil; tam tersine, çalışanların emniyetini en üst seviyeye çıkaran ve bununla beraber üretkenliğe olumlu yönde katkı sağlayan bir prosestir. Dolayısı ile firmaların bu süreci uzman bakış açısı ile değerlendirebilmesi ve uygulaması şarttır. Emniyet bilincinin her kademede oluşturulması ve teknik açıdan yeterli bilgi birikimine sahip çalışanların yetiştirilmesinin yanı sıra bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlardan hizmet alınması sayesinde sıfır kaza hedefine ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.
    

Tarihinde yayınlanan Eylül 23, 2019 - (805 Görüntüleme)
Tedarikçi Onur Dil
Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Sti
Kayisdagi Cad. Dudullu Yolu Cad. Mecnun Sok. Duru Plaza No:7
34718 Atasehir - Turkey
+90-216 577 55 50
+90-216 577 55 49
Tüm şirket profilini görün
Yer
Bu tedarikçinin başka ürünleri
PILZ; Türkiye'deki 15.yılımızı kutluyoruz...
Pilz; Mekanik Presler için Hızlı ve Kolay Uygulanabilir Emniyet Çözümü
Pilz; Mekanik Presler için Hızlı ve Kolay Uygulanabilir Emniyet Çözümü
Mekanik Presler için Hızlı ve Kolay Uygulanabilir Emniyet Çözümü
PILZ Plug & Press, Emniyet Tak Çalıştır.
PILZ Plug & Press, Emniyet Tak Çalıştır.
Pilz; Mekanik Presler için Hızlı ve Kolay Uygulanabilir Emniyet Çözümü
Pilz;Risklerinizden Haberdar mısınız?
Pilz;Risklerinizden Haberdar mısınız?
Presiniz gerçekten emniyetli mi?
İlgili Makaleler
Sipariş Üzerine Üretim Yapan Firmalar da Artık E-ticarete Atılabilir
Cobot pazarı 2030 yılında 24 milyar doları aşacak
Microsoft Security Çözümleri ile kurumunuzu tehditlere karşı koruma
SCADAfence Platformu
IAS’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Hakan Karabiber BT yatırımları üzerine söyleşi
Yerli E-Life EPC Serisi Panel PC
EPC- Empa Elektronik GaN Webinar Serisi Başlıyor
Endüstride asıl devrim 5G ile yaşanacak
Dijital dönüşümdeki yanlışlar veri sızıntılarını artırıyor
Mitsubishi Electric’ten Dijital Dönüşüme Rehberlik edecek Webinar Serisi
WIN EURASIA HİBRİT FUARI 2021
EMPA COMMUNİTY: HER SEVİYEDEN ELEKTRONİK MERAKLISI İÇİN AÇIK BİR TOPLULUK
empa store: Elektronik Çözüm Ortağınız
Anybus fieldbus ve Endüstriyel çözümleriyle tüm endüstriyel ağlara kolay bağlantı
Görünmeyeni Görünür Kılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS)Siber Güvenlik Platformu
Enclustra; FPGA İLGİLİ HERŞEY.
Emikon; Anybus, Bağlan. Yapılandır. Tamam!
EMPA; Nesnelerin Interneti için Gereken Her Şey
Robutel; Entegre AGV Çözümleri
empa; Nesnelerin interneti için gereken her şey!
Enclustra; FPGA İLGİLİ HERŞEY.
B&R Endüstriyel Otomasyon Katalog
Kompakttan karmaşığa; Ölçeklendirilebilir  Beckhoff CNC.
Emikon; Anybus ile Bağlan. Yapılandır. Tamam!
Yeni Sektörler İçin Çözümlerinizi Denetim Panellereiyle Bütünleştirin
Advantech; Güçlü Gömülü Otomasyon Kontrol Birimi Yol Gösterir
Daha Akıllı, Daha Hızlı ve Daha Çevreci Yeni Endüstriyel Ethernet Anahtarları
Advantech; Endüstriyel HMI Yüzü Değişiyor
Günmak Kawasaki Robotlar; Üretimin İşbilen Teknik Elemanları
Çoklu HDMI Dijital Tabela Çözümü
WIN EURASIA HİBRİT FUARI 2021
empa store: Elektronik Çözüm Ortağınız
Görünmeyeni Görünür Kılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS)Siber Güvenlik Platformu
Emikon; Anybus, Bağlan. Yapılandır. Tamam!
Robutel; Entegre AGV Çözümleri
empastore;STMicroelectronics, Espressif, Sensirion, Eaglerise
emikon;Bağlan. Yapılandır.Tamam!
ROBUTEL; Entegre AGV Çözümleri
Advantech; Güçlü Gömülü Otomasyon Kontrol Birimi Yol Gösterir
CeBIT 2015 Almanya ücretsiz giriş biletini burada alın