Boruları istediğiniz tesiste dayanıklı şekilde tanımlayın

Kazaları azaltın, verimliliği artırın

  • Boruları istediğiniz tesiste dayanıklı şekilde tanımlayın
    Boruları istediğiniz tesiste dayanıklı şekilde tanımlayın
  • Boruları istediğiniz tesiste dayanıklı şekilde tanımlayın
    Boruları istediğiniz tesiste dayanıklı şekilde tanımlayın

Boru işaretlemenin amacı; boru içeriğinin, akış yönünün ve ilişkili risklerin hızla algılanmasını sağlamaktır. Boru işaretleme; uygun çalışma yöntemleri, talimatlar ve kaza önlemleri tedbirleri ve eğitimleriyle birlikte kullanıldığında daha başarılı olur.

Boru içeriğini ve akış yönünü gösteren, net bir şekilde görünür ve okunaklı olan boru işaretleri, bakım ekiplerinin servise ihtiyacı olan boruları ve kapatmaları gereken valfleri daha verimli bir şekilde bulmalarını sağlayabilir. Boru işaretleri, verimliliği artırmanın yanı sıra çalışanları, yüklenicileri ve ilk müdahale ekiplerini boru içeriği için uyararak kazaların önlenmesine yardımcı olur.

Bu boru tanımlama kılavuzu, açık bir şekilde tanımlanmış boruların avantajlarını anlatır, boru işaretlerine yönelik yasal gereksinimleri ve çeşitli standartları açıklar, boru işaretinin sağlamlığını ve tasarımını etkileyen unsurları vurgular ve boru işaretlerinin en iyi nasıl uygulanacağına yönelik ipuçları içerir.

İndir: Boru Tanımlama Kılavuzu