Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri

Veri odaklı iyileştirme sağlıyor

  • Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri
    Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri
  • Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri
    Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri
  • Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri
    Weidmüller Endüstriyel IoT Çözümleri

Dijitalleşmeyle birlikte günümüzün en değerli kaynağı veri haline geldi. Tüm bu verilere ulaşmak ve onları işlemenin yolu ise her şeyin dijitalleşmesinden geçiyor. Makinelerin ve makine sistemlerinin dijitalleşmesi, dünyanın her noktasında önem arz ediyor. Weidmüller Endüstriyel IoT alanındaki çözümleriyle, veri odaklı iyileştirme sağlıyor.

Günümüzde hemen hemen her cihaz bir IP adresinin atanması ile ağa bağlanabilir ve onunla iletişim kurulabilir hale geldi. Endüstri 4.0 ile birlikte bu eğilim endüstride yoğun bir şekilde gözlemleniyor. Otomasyon alanında sayısız yeni uygulama alanları oluşturan IIoT ile üretim ekipmanı, makine üniteleri, hatta bireysel takımların veri toplaması ve değişimi sağlanabilir.

Dördüncü sanayi devriminin açıklanmasından bu yana şirketler, veri tabanlı hizmetlerin kendi değer zincirlerine nasıl kârlı bir şekilde entegre edilebileceği sorusunu ele alıyor. Weidmüller, hedeflerin tanımlanmasından bireysel çözümlerin uygulanmasına kadar endüstriyel IoT projelerine bütünsel olarak eşlik ediyor.
 
Çoğu şirket veri toplama, kullanma ve anlama gibi Endüstriyel IoT uygulamalarına ilişkin temel bilgilere sahiptir. Ancak bunları ayrı ayrı uygulama konusunda bilgi eksiklikleri yaşanabilmektedir. Bu nedenle birçok sistemde veriler toplanır, saklanır ancak tam anlamıyla kullanılamaz. Endüstriyel IoT’nin beraberinde getirdiği fırsatlar, birçok farklı ve özel amaçlar için kullanılabilir.

Weidmüller’in Endüstriyel IoT ile sağladığı fayda ise şunlardır:

► Uçtan uca (endtoend): Sensörden buluta kadar kapsamlı bir portföy yelpazesi sunuyor. Buna veri toplama, veri ön işleme, veri iletişimi ve veri analizi dahildir.
► İhtiyaç bazlı çözümler: Müşterinin ihtiyaçlarına tam olarak uyan çözümler geliştirilir.
► Greenfield veya brownfield yaklaşımı: Tamamen yeni, dijital bir makine (tesis) inşa edilebilir ya da kapsamlı Endüstriyel IoT portföyüyle mevcut makinenizi (tesis) dijital olarak iyileştirebilirsiniz.

 Endüstriyel IoT ve Ötesine Geçin
Weidmüller, endüstriyel şirketlerin Endüstriyel IoT uygulamalarının bireysel potansiyelini keşfetmelerine, ihtiyaçlara dayalı çözümler geliştirmelerine ve bunları mevcut yapılarına başarıyla entegre etmelerine yardımcı olur. Örneğin makinelerin konumdan bağımsız olarak işletime alınması için genel ekipman etkinliği ve enerji tüketimi konularında otomatik raporlar oluşturur.

 Endüstriyel IoT’den Nasıl Faydalanmak İstiyorsunuz?
Temel olarak, greenfield ve brownfield projeleri arasında önemli bir fark vardır. Greenfield projeleri, tamamen yeni bir dijital makine/tesis kurmayı gerektirir. Brownfield projelerinde fabrika/makine filosu henüz Endüstriyel IoT ile uyumlu değildir. Bu nedenle, makine ve tesisin dijital olarak güçlendirilmesi günümüzde büyük öneme sahiptir.

Genel olarak kurulu otomasyon teknolojisine herhangi bir müdahale yapılmaz. Bunun yerine paralel yapılar oluşturulur.
 
Dijital katma değerli servisler için temel oluşturma

Güvenilir şekilde veri edinin.


► Birçok kontrolör ve makineye arabirimler aracılığıyla dijital veri toplama

► U-remote I/O sistemi ile sensör verilerinin alınması (IP20 ve IP67)

► EnergyMeter veya PROtop güç kaynakları aracılığıyla enerji verileri ve işlem bilgileri sağlanması

► Analog sinyal dönüştürücüler kullanarak analog sinyal alma ve işleme
 
IoT Edge teknolojisi ile bölgesel olarak verileri önceden işleyin

► Ön işleme ve görselleştirme için tek tip web tabanlı mühendislik

► IoT işlevselliğine sahip u-kontrol ağıyla veri toplama ve ön işleme (isteğe bağlı gerçek zamanlı veri işleme)

► Mobil arayüzlü Endüstriyel IoT çözümleri için IoTGateway

► Intel® Core ™ i3, i5 ve i7 işlemcilerle kompakt IPC'lereentegre edilmiş yüksek performans
 
Katma Değer Yaratmak için Verileri Aktarın ve Analiz Edin
Verileri ağ altyapısı ile güvenilir şekilde aktarın


► Güvenlik yönlendiricileri ile en yüksek güvenlik düzeyinde ağlar arası iletişim

► Yönetebilen ve yönetilemeyen Switch'ler ile geniş bir yelpazedeki ağ katılımcılarının verimli ağ bağlantısı

► Endüstriyel WLAN üzerinden mobil uç cihazlar için kablosuz ağ bağlantılarının kurulması

Veri analizi ile katma değer yaratmak


► Bulut platformlarıyla özel uygulamanız için bireysel, platformdan bağımsız hizmetler

► En uygun kaynak yönetimi ile kaynak ve enerji kullanımınızın sağlamlaştırılması ve analiz edilmesi

► IndustrialAnalytics'i kullanarak, yapay zeka ile verilerden maksimum katma değer üretilmesi

► Remote Access u-link ile derinlemesine IT bilgisine ihtiyaç duymadan hızlı, dünya çapında servis

Dijitalleşme şu anda çok popüler bir konu olmasına rağmen, mevcut makine ve sistemlerin büyük bir kısmı henüz IIoT platformu için yeterli özellikleri barındırmamaktadır. Bu nedenle makinelerin ve sistemlerin dijitalleşmesi, artık merkezi bir öneme sahip.


Bu amaçla, Weidmüller, mevcut sisteme basit bir şekilde bağlı olan merkezi olmayan uygulamalar için müşteriye özel IIoT çözümleri sunmaktadır. Çalışan sistemleri olumsuz etkilemeden, dijitalleşme için paralel yapılar oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım, makine operatörlerinin kurulu bir tabanı ekonomik biçimde dijitalleştirmesine ve veri tabanlı servislerden yararlanmasına olanak sağlar.