Vagon İmalat Sanayi Çözümleri

ESIT test cihazları sayesinde demiryollarında seyahat ve nakliye daha güvenli ve verimli

  • Vagon İmalat Sanayi Çözümleri
    Vagon İmalat Sanayi Çözümleri
  • Vagon İmalat Sanayi Çözümleri
    Vagon İmalat Sanayi Çözümleri
  • Vagon İmalat Sanayi Çözümleri
    Vagon İmalat Sanayi Çözümleri

Demiryolları şüphesiz bir ülkenin gelişmesinde en önemli unsurlardandır. Yatırımı karayoluna göre yüksek olsa dahi, çok uzun süre kullanılabilmeleri ve bakım masraflarının çok düşük olması sebebiyle ülkelerin gelişimine önemli katkı sağlar. Bugün medeni ülkelerin gelişmişliklerine bakarken, demiryolu ağı ve demiryolu kullanımının yaygınlığı önemli derecede belirleyicidir. Özellikle Avrupa’da demiryolları en hızlı, konforlu, güvenli ve yaygın seyahat ve yük taşıma seçeneği olarak göze çarpmaktadır.

Ülkemizde de son yıllarda demiryollarına yapılan yatırımların gündeme gelmesi memnuniyet  vericidir. Türkiye’nin coğrafi olarak da oldukça geniş bir alana sahip olması, demiryolu taşımacılığını daha da önemli hale getirmektedir. Ne var ki demiryollları ve demiryollarında kullanılacak vagon ve lokomotif yatırımlarında ileri teknoloji kullanmak, daha güvenli, konforlu ve uzun ömürlü demiryolu taşıtları tasarlamak ileri seviye mühendislik ve üretim kabiliyeti gerektirmektedir. Günümüzde Metro’nun da yaygınlaşma sürecinde olması, birbirinden çok farklı demiryolu taşıtlarının tasarımını ve imalatını da gerektimektedir.

Esit, 1980 yılından beri tartı ve kuvvet ölçüm sektöründe tartı indikatörleri, yük hücreleri, statik ve dinamik tartı aletleri üretiyor. Bununla beraber vagon imalatına yönelik farklı prensiplerle çalışan test cihazları da tasarlıyor ve imal ediyor. Bunları tamamen yerli olarak, kendi imaknlarımzıla tasarladı ve üretimlerini gerçekleştirdi. Bu test cihazları sayesinde demiryollarında seyahat ve nakliye daha güvenli ve verimli hale geldi.

Bu ürünlerin bazılarını aşağıda sizlerin bilgilerine sunuyoruz;

BOJİ TEST CİHAZI

 Sistemin elektronik kontrol tarafında,  
-  2 adet dikey hareket eden hidrolik silindirlerin ucunda yer alan 60t kapasiteli yük hücreleri, -  1 adet yatay hareket eden hidrolik silindirin ucunda yer alan 20t kapasiteli yük hücresi, -  4 adet zemin köşelerinde yer alan 40t kapasiteli yük hücreleri, -  Tüm yük hücrelerine bağlı 7 adet gösterge, -  Uzaktan kuvvet değerlerinin görülebilmesi için 50mm yüksekliğinde 7 adet harici göstergeler, -  Manuel kontrol amaçlı kullanılan kontrol buton kutusu, -  Sistemin görsel izlenmesi ve kontrolü amaçlı 10” renkli dokunmatik operatör paneli, -  Sistemin kontrolü için kullanılan PLC yer almaktadır. 

Vagon Test Cihazı

Vagon Teker Ağırlık Dağılım Ölçme İstasyonu

Vagon Teker Ağırlık Dağılım Test cihazı, Vagonların tekerlerinin raya basma kuvvetlerini ve tekerleklerin seviyelerini ayrı ayrı ölçebilen bir test standıdır. Vagonda seyahat güvenliği için vagonların tekerleklerinin mükemmel bir düzlemde olması çok önemlidir. Bu cihaz ile tekerleklerin seviye ayarı gerekip gerekmediği de algılanır.

-    Sistem 4 - 8  veya daha fazla demiryolu tekerini bağımsız olarak ölçerek yük dağılımını bilgisayar      çıktısı olarak kaydederek raporlar.  -    Her teker içib 15000 kg kapasiteye sahiptir. -    5 kg hassasiyet ile çalışmaktadır.  -    Sistemde ray tipi ve aks aralığı müşteri talebi doğrultusunda seçilmektedir.  -    Modüler tip olup aks araları değiştirilebilen modelleri vardır.  -    Sistemin 10+40 derece aralığında 1/3000 kararlılık ile çalışabilmektedir.  -    AT ve Akredite belgeleri vardır.

Vagon Kantarları

Vagon kantarları genelde vagon yükü, katar sayısı ve toplam katar ağırlığı gibi değerleri ölçmek amacıyla kullanılır. Vagonun uzunluğu boyunda olabileceği gibi sadece boji veya tek aks uzunluğunda da olabilir. Vagon Boji ve Aks Kantarları treni durdurmaya ihtiyaç duymaksızın yavaş bir seyir halinde iken vagonları saymaya, sınıflandırmaya ve ağırlıklarını belirlemeye yarar. Esit RW Vagon Kantarları Serisi, rayların altına kurulan çelik tartı köprüsü ve tam elektronik tartı donanımından oluşmaktadır. Kullanıcının amacıba uygun 5 ayrı madde üretim yapılmaktadır. 
•    120-240 ton RW Çukurlu tip Vagon Kantarı 
•    120-240 ton RW-P Çukursuz tip Vagon Kantarı 
•    40 ton DR-A Aks Kantarı 
•    40 ton DR-B Alt yapısız Aks Kantarı 
•    40 ton DR-BO Otomatik Aks kantarı 
RW serisi kantarlar tek veya çift kefeli olarak üretilmektedir. Ayrı ayrı iki platformlu veya iki platformu tartma özelliğine sahiptir.

Test cihazlarımız elbette ki bunlarla sınırlı değildir. Vagonların imalatı esnasında, imalat sonrası test ve ayar süreçlerinde ve demiryollarında kullanımda iken muhtelif özelliklerini test eden birçok farklı test cihazlarımız mevcuttur. 

Ülkemizde demiryolu taşımacılığına öncelik vermenin, kalkınma açısında en önemli girdi olacağımıza olan inancımızla, bu sektörde yeralmaktan ve önceki yıllarda yurtdışından çok yüksek bedellerle alınan bu test cihazlarını çok uygun maliyetlerle ve yüksek kaliteyle imal etmekten gurur duyuyoruz. Bu sektörde faaliyet gösteren firmaların da birer yerli üretici olarak, diğer yerli firmaları çözümlerinde tercih etmelerinin ülke kalkınmamızı daha da hızlandıracağını düşünüyorum.

 
 

Onur Dil

Editör

Endüstri-Dünyası’nın amacı; endüstriyel mühendisliğine dünyanın her yerinde üretilip Türkiye pazarına sunulan yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi vermektir. Eğer siz de firmanızın yeni ürünlerinin Endüstri Dünyası’nda yer almasını istiyorsanız lütfen teknik basın bültenlerinizi editörlerimize gönderin.

Ürün yazılarımız ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz var ise lütfen editorlerimizle irtibata geçiniz.

Daha Fazla Yazı İletişim