İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

İlk yatırım maliyetleri yüksek olmasına rağmen devlet destekleri ile maliyetler düşürülebilir

  • İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI
    İŞLETMELER İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI

Dijital dönüşümle birlikte verimlilik, kalite, hız, esneklik artışı sağlamak ve işgücü kaybına karşı yeni önlemler geliştirmek mümkündür. Ülkeler, bu konudaki politikalarını tanımlamak için yol haritaları belirlemişlerdir. İşletmeler için de benzer bir dijital dönüşüm yol haritası hazırlamak katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Çalışmalarımızda önerdiğimiz bazı ana başlıkları aşağıdaki şema ve başlıklarla paylaşıyorum, katkı sağlamasını dilerim.

Tüm işletme süreçleri köklü bir değişim yaşayacak, bu kaçınılmaz. İşletmeler, dijital dönüşüm için bir yol haritası hazırlayarak bu uzun süreci başarıyla yürütebilirler. Hazırlayacakları bu yol haritası, dönüşüm sürecinde onların en büyük destekçisi olacaktır. Yol haritasındaki başlıkları hem şema ile hem de ayrı ayrı başlık olarak tanımladım. Bu başlıkların her biri işletmeler için dijital dönüşüm yol haritasının temel bileşenleridir. Kendi işletmenize göre uyarlayabilir, revize edebilirsiniz.

Strateji : İşletme kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeli. Bu hedeflere varmak için hangi adımları ne zaman atacak listelemeli. Vizyon olarak bir hedef nokta belirlemeli. Tüm işletme personelinin aynı noktayı hedefleyerek çalışması dönüşümü kolaylaştıracaktır. Katılımcı bir yönetim tarzıyla herkesin ortak düşünmesi sağlanmalı.

Organizasyon : İşletmenin yapısını ve kültürünü değiştirecek sekilde organizasyon yapılmalı. İşletme organizasyonunda dijital dönüşüm birim ve yapıları oluşturulmalı. İşlerinin sorumlusunun atanması ve sorumluluk verilmesi önemli. Tepe yönetimine yakın bir pozisyon olması tercih edilmeli, yetki sınırları geniş olmalı. Bilişim ve eğitim alanında işleri yürütecek pozisyonlar tahsis edilebilir.

İşgücü : İşletmelerde dijital dönüşüm ile birlikte beden gücünden beyin gücüne geçiş olacak. Yenilikçi, gelişime ve eğitime açık işgücü ihtiyacı olacaktır. Dijital değişime ayak uyduracak ve sistem geliştirecek insan gücü dönüşümün başarısı ve sürdürülebilirliği için önemli. Mevcut personel bu konuda eğitilirken yeni istihdam edilecek personelin bilgi teknolojileri konusunda yetenekli olmaları beklenmelidir. Dönüşüme inanan ve kendilerini geliştirmeye açık personel istihdam edilmesi şart.

Altyapı : Dijital dönüşümün en önemli yapı taşı veridir. Verinin gerçek zamanlı toplanabilmesi için hızlı ve güvenilir bir internet ağının olması gereklidir. İlave sensörler, kablosuz teknolojiler, veri depolama sistemleri ile entegre altyapı şart.

Dikey Entegresyon : İşletme içersindeki tüm bölüm, makine, ekipman, süreç, çalışan, aracın bağlı olduğu ve birbiriyle haberleşebildiği bir bütüncül yapıya sahip olmak ulaşılmak istenen hedeflerden en önemlisi. İşletmelerin dikey entegrasyonu için özellikle altyapı başlığı önşart olarak görülebilir. Alt yapınız olmadan entegrasyon imkansızdır. Üretimin esnek hale getirilmesi dikey entegrasyon ile mümkün hale getirilebilir.

Yatay Entegrasyon : İşletmenin kendi dışındaki işletmeler ile yaptığı etkileşimi tanımlar. Dijital dönüşüm teknolojileri ile gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımı mümkün hale gelecektir. Esneklik, hız ve verimlilik oluşturması açısından önemli bir ayak. Lojistik firmanız, müşteriniz, hammadde tedarikçiniz ile anlık veri iletişimi sağlar hale geleceksiniz.

Yönetim : İşletmelerde dijital dönüşüm sonrası süreçler dinamik hale gelecektir. Yönetmek zorlaşak, karışık bir hal alacaktır. Süreçlerde standartlaşmanın sağlanması, ilişkilerin çok iyi tanımlanması ve bir iskelet model ortaya konması önemlidir. Ayrıca süreçlerin  performanslarının ölçülmesi, takip edilmesi dinamik yapıyı sürekli iyileştirecektir.

Büyük Veri : İşletmede, dijital dönüşüm ile birlikte büyük bir veri akışı olacaktır. Depolanan bu veriden anlamlı çıkarımlar yapılması verimlilik oluşturacaktır. Mevcut durum analizi ve gelecek projeksiyonu çizme adına önemlidir. Geleceği veriler şekillendirecektir.

Dönüşümü bir bütün olarak ele almak lazım. Uzun soluklu bir süreçtir. İlk yatırım maliyetleri yüksek olmasına rağmen devlet destekleri ile maliyetler düşürülebilir. Yatırımların geri dönüş süreleri çok kısa olmaktadır, TÜSİAD ve TÜBİTAK raporlarında bu veriler ve kazançlar verilmektedir. İşletmelerin bu konuda adım atma zorunluluğu olduğunu bilinmesi gerekmektedir.

Onur Dil

Editör

Endüstri-Dünyası’nın amacı; endüstriyel mühendisliğine dünyanın her yerinde üretilip Türkiye pazarına sunulan yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi vermektir. Eğer siz de firmanızın yeni ürünlerinin Endüstri Dünyası’nda yer almasını istiyorsanız lütfen teknik basın bültenlerinizi editörlerimize gönderin.

Ürün yazılarımız ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz var ise lütfen editorlerimizle irtibata geçiniz.

Daha Fazla Yazı İletişim