Düşük Güç Basınç Sensörleri

  Sor / bana ulaş

Optimize edilmiş nesnelerin interneti için

Sensör Teknolojisi

Düşük Güç Basınç Sensörleri
Düşük Güç Basınç Sensörleri
Düşük Güç Basınç Sensörleri
Düşük Güç Basınç Sensörleri
Düşük Güç Basınç Sensörleri
Düşük Güç Basınç Sensörleri

Nesnelerin İnterneti (loT) her zaman sensör ile başlar. Nesneler sensörlerle donatılmadıkça dummu yakalayamaz ve eyleme geçemez. Bu iki eylem ve internetle bağlantı bu objeleri insan yardımı olmadan "akıllı" hale getirir. KELLER AG für Druckmesstechnik Avrupa'nın önde gelen basınç sensörleri üreticisidir ve loT çözümlerini uygulamaya koymada onu önemli bir ortak yapmaktadır.

 loT halihazırda bir dereceye kadar tartışmalı bir terim olsa da yaygın olarak biliniyor. Yine de fark edelim ya da etmeyelim Nesnelerin İnterneti hergün çevremizdedir. Örneğin, Tv kayıtlarınızı veya evdeki ışıklarınızı akıllı telefonlarınızla kontrol edebiliyorsanız; bu, "akıllı ev" kategorisindedir. Bir şirket kuruluşa ait ölçütlerde otomotik, bağımsız süreçleri kullanırsa, biz buna "akıllı fabrika" veya "Endüstri 4.0" adını veriyoruz. Diğer ilgili terimler arasında "akıllı enerji","akıllı mobilite", "akıllı sağlık" bulunmaktadır. Sektörden bağımsız olarak, sensör sonuçta en önemli veri tedarikçisidir ve bu nedenle loT sürecinin ana bileşenidir. Bir nesneye takıldığında, farklı sensörler yerel veya global iletişim ağlarına bağlanabilir. İşlemin son adımı,ağa bağlı bilgisayardaki veya buluttaki verileri analiz etmektir. 
loT süreçleri büyük oranda özelleştirilmiştir ve sürekli gelişmeye devam etmektedir. KELLER, çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda sayısız "akıllı", müşteriye özgü toplam çözümler geliştirmek için uluslararası şirketler ile birlikte çalışmıştır. Aşağıdaki beş örnek, KELLER sensörlerinin loT gelişimini nasıl etkilediğini açıklamaktadır:

Su baskınları ani olur ve önceden tahmin edilemez. Dakikalar içinde taşkınlar nehir kıyısından ve yollardan yükselir ve aralabaları süpürür, evleri yıkar ve insanları öldürür. Hava hizmetleri genellikle şiddetli hava şartlarından önce uyarı verirken, birçok kasaba ani su baskınlarında yetersiz olarak hazırlanırlar. Çoğu bölge tehlike bölgelerini incelikli bir şekilde vurgulayan detaylı özel haritalara sahip olduğu için, risk altında olan yerlerin buna göre hazırlanabilmesine inanmak zordur. Bununla birlikte, bu haritalar, kasaba salonlarında, yangın istasyonlarında veya acil servislerde nadiren bulunur; bu yüzden insanlar büyük oranda proaktif tedbirler almazlar. Dahası, özel haritalar nispeten kabaca çizilir; engelleyici binalar ve yollar daima gösterilmez. Dolayısıyla, haritalar bir sorunu belirleyebilir, ancak uygulanabilir bir çözüm sunmaz. Bu nedenle, tehlikeleri erken tespit etme kapasitesi olan bir IoT çözümünü, olması beklenen sel için güvenli bir şekilde tehlikeye dikkat çekmek için kullanmak zorunludur. Bu, acil servislerin birkaç saniye içinde otomatik olarak haberdar edilebileceği anlamına gelir, bu nedenle bölgenin en uzak köşelerinde bile uygun önlemlerin derhal alınması mümkündür. 

KELLER'in GSM-2 uzaktan vericisi, bu gibi uyarı sistem¬lerinin bir parçasını oluşturur. GSM-2, tek bir cihazda otonom veri toplayıcısı ve uzaktan verici birleşimidir. Bir basınç vericisi veya seviye sensörü ile kombine edildiğinde, trajedi etkilemeden önce taşkın uyarıları vermek için sorumlu kişilere SMS gönderimi, e-posta veya FTP yoluyla GSM mobil şebeke üzerinden su seviyelerini ve basınç verilerini güvenilir bir şekilde iletir. 
Örneğin, ABD Ulusal Hava Servisi (NWS), doğru seviyede sensörler(1), uzaktan verici(2) ve ihtiyaçlarına göre uyarlan¬mış özel bir yazılım türü(3) ile bir GSM-2 çözümü kullanıyor. KELLER ayrıca su seviyeleri yükseldiğinde sorumlu olan topluluk çalışanlarına bir SMS bildirimi gönderen sistemin kurulması, yürütülmesi ve programlanması için teknik destek sağlamaktadır.Sistem hayata geçirildikten sonra altyapı, manuel olarak konumlandırılmış mobil bariyerlerden, su taşkınları meydana geldiğinde kapanan ve kalıcı olarak monte edilmiş salınımlı kapaklara dönüştürülebilir.

Uzak bir verici ile seviye ölçümü, tehlikeleri tespit etmek için değil aynı zamanda diğer seviye ve dolum seviyesi uygulamaları için de çok kullanışlı değildir. Örneğin, boşalan bira deposunun aynı derecede tehlikeli olabileceği barları ele alın. Bu uygulamada, depodaki sıvı seviyesini ölçmek ve GSM-2 uzaktan verici, cep telefonu şebekesi ve internet üzerinden e-posta yoluyla bira fabrikasına uyarı mesajı göndermek için çözümün merkezinde iki basınç sensörü çalışıyor.Bira fabrikası isteği onaylamak zorunda olan mülk sahibine otomotik sipariş teklifi gönderir. 
Bu otomatik, "akıllı" M2M (makineden-makineye) çözümü, mülk sahipleri için stres azaltıyor ve bira fabrikasındaki sürücüleri kazançsız acil hafta sonu teslimatlarından kurtarıyor. Doğru sipariş girdileri artık geçmişte kalmış, nakliye optimize edilebiliyor ve ev sahipleri taze bira sunuyor. Kriz önlendi.

Su ve içeceklerin yanısıra, yakıtlar otomatik "akıllı" işlem¬lerle yönetilmek için ideal bir diğer sıvıdır. Isıtmalı yağ, dizel ve petrol tanklarındaki yakıt seviyelerinin uzaktan izlenmesi, madeni petrol şirketlerine, benzin istasyonu sahiplerine ve mülk yöneticilerine büyük bir destektir. 

KELLER İsviçre'deki madeni petrol tedarikçisi ile ortaklaşa "EasyOil®" uzaktan izleme sistemini geliştirdi. Bu sistem pazardaki yerini buldu ve petrol sevkıyatları için yapılan sözleşmelerin% 80'inde müşteriler için en önemli satış noktası haline geldi. 
Sipariş işlemi bira deposu ile aynıdır: Yağ basıncı ve seviyesi depodaki en düşük noktada ölçülür, mevcut içerik litre cinsinden tankın şekline göre hesaplanır ve veriler GSM vasıtasıyla aktarılır.Bu uygulamanın spesifik bir özelliği, müşteriye özel yazılım olmasıdır. Buna ek olarak, dolum seviyesi, tüketim ve sipariş geçmişi gibi güncel verilerle aynı zamanda, günde iki kez güncellenen petrol fiyatları da bulunmaktadır.

Bu kombine bilgi, müşterilerin petrol fiyatı düşük olduğunda ya da tankeri yakında stoklamasına izin vererek sipariş sürecini optimize eder. Benzin istasyonlarında, elektrik kıvılcımının gaz atmosfe¬rinin patlamasına neden olabileceği bir risk olduğu için, bu tür ortamlarda ölçüm yapan herhangi bir basınç vericisi doğası itibariyle güvenli olmak zorundadır. Bu uygulama için, ölçüm sisteminin patlama riski bulunan bölgedeki (ex bölge) elektrik çıkışını sınırlayan dahili güvenlik bariyerleri olan bir kutuyu içerecek şekilde GSM-3 uzaktan verici ge¬nişletildi, böylece kıvılcımlar önledi.

Kimyasal maddeler söz konusu olduğunda patlama riski de önemli bir konudur. Kimyasal üreticilere ve dağıtıcılara ait depolar, her türlü farklı patlayıcı ve zararlı içerikleri barındıran çok sayıda farklı kimyasal konteynerler içeriyor. Çoğu zaman, kimyasal konteynerlardaki dolum seviyesi dıştan ölçülmez veya görsel olarak görüntülenmez. Bir seçenek, oldukça dirençli bir şamandıra ölçeri takmak olabilir; ancak bu, nakliye sırasında tankın güvenli bir şekilde taşınmasını veya tankın içeriğini sürekli olarak izlemek için yeterli değildir. Bununla birlikte, sürekli izleme, ilgili standartlara uygun bir teslimatın sağlanmasında önemli bir faktördür.

Konteyner içindeki basıncın yanı sıra doluluk seviyesi ölçülürse, konteynerın düzgün şekilde mühürlenip kapatılmadığını veya nakliye esnasında açılmış olup olmadığını kontrol etmek mümkündür. Kayıt ayrıca konteynerin aşırı ivmelenmeye maruz kalıp kalmadığını da gösterir. Bu uygulamada dolum seviyesi ayrıca 7LD serisi olmak üzere iki kompakt basınç transformatörü ile ölçülür. KELLER, konteynerin orijinal şeklini almasına izin verirken transformatörleri bütünleştiren bir çözüm bulmada yardımcı olmuştur. Konteyner basınç altındayken, toplam konteyner basıncını ölçmek için konteynerin üst kısmına bir transformatör yapıştırılır ve diğer transformatör de konteynerin alt kısmına yapıştırılır. İki 7LD transformatör arasındaki basınç değer farkı konteynerin içindeki kimyasal seviyeye eşittir. Sıcaklık ve konteyner yerleşimi ile birlikte bu bilgi, doğru kimyasal izlemeyi sağlamak için en çok ihtiyaç duyulan hayati bilgilere erişimi kolaylaştıran Nesnelerin İnternetine bağlanarak aktarılır.

Sensörlerin akıllı izlemeyi kolaylaştırdığı bir diğer alan güç ölçümüdür; burada basınç sensörleri köprülerde yük dağılımını ölçmek ve kaydetmek için kullanılır. Yollarımızdaki trafik hacmi bilinmeyen bir miktardır ve yük araçlarının (veya kamyonların) gittikçe artan oranları köprülere artan bir yük getirmektedir. Fakat zemin de statik özellikte değildir, plaka tektoniği gezegendeki her şeyi hareket ettirir ve ayaklarımızın altındaki zeminin de günlük olarak değişmesine neden olur. Bu iki değişken, bir köprü üzerindeki yük dağılımının değişmesine neden olur. Devam eden emniyeti sağlamak için, sensörleri kullanarak yük dağılımındaki değişiklikleri sürekli olarak izlemek ve tanımlamak gereklidir.

Daha önce, köprü yükleri, yerinde okunması gereken köprü mesnetleri üzerindeki mekanik bir gösterge kullanılarak gösterilirdi. KELLER, dikkatini köprüdeki bu merkezi destek elemanına odakladı ve köprü mesnetine net bir basınç ölçüm çözeltisi entegre etti. Köprü, yükleri bir elastomer tampona aktarır(1). Basınç sensörü(2) ile elasto¬mer arasında basınç aktarım ortamı olarak işlev gören ve yüklemeden dolayı dahili basıncın ölçülmesini mümkün kılan bir gres tabakası(3) vardır. 
Bu basınç değişikliği, müşteriye özel tasarımı köprü mes¬netine mükemmel bir şekilde entegre olan bir basınç vericisi tarafından belirlenir. GSM modülü(4) verileri doğrudan dijital bir arabirim üzerinden okur ve ölçülen değere bağlı olarak bu cihaza bir uyarı mesajı gönderir. Özellikle uzun servis ömrü olan paslanmaz çelik kaplı basınç sensörlerinin kullanımı on yıllarca güvenilir ölçüm ve fonksiyonel emniyeti garanti eder. Nesnelerin İnterneti ile köprüler, yük dağılımında tehlike oluşturan ve gerekirse kapatılan değişiklikler için güvenilir ve sürekli olarak izlenebilir.

Nesnelerin İnternet'i, kolay erişilemeyen veya daha kolay erişilebilir hale getiren, süreçleri iyileştiren ve düzene sokan ve daha önce ulaşılamayan ya da edinmesi zor olan bilgileri zamanında sağlayacak "akıllı" çözümler sunar. Akıllı çözümler çok kişiselleştirilmiştir ancak her zaman bir nesneyle ve bir sensörle başlar.
 

Tarihinde yayınlanan Ekim 25, 2019 - (3074 Görüntüleme)
Tedarikçi Onur Dil
Keller AG Für Druckmesstechnik
St. Gallerstrasse 119 Postfach
8404 Winterthur - Switzerland
+41-52-2352525
Tüm şirket profilini görün
Yer
Bu tedarikçinin başka ürünleri
İlgili Makaleler
Kistler, İnovasyon Laboratuvarında akıllı servis çözümleri geliştiriyor
Sağlam, Akıllı ve Kurulumu Kolay Thermalert 4.0 Serisi Pirometreler
TMR Manyetik Sensörleri
Endüktif Konum Sensörü
Tek Bobin Tasarımına Dayanan Temassız Sensör Teknolojisi
Kablosuz Yük Sensörleri ve Yük Hücresi Telemetri Sistemleri
Ultrasonik Akış Sensörleri ve Modülleri
SFA30 Formaldehit Sensör Modülü
Hızmar Marka Sıvı Seviye Sensörleri
Nem Sıcaklık Sensör Uygulama Kiti SHT31 Smart Gadget
WIN EURASIA HİBRİT FUARI 2021
EMPA COMMUNİTY: HER SEVİYEDEN ELEKTRONİK MERAKLISI İÇİN AÇIK BİR TOPLULUK
empa store: Elektronik Çözüm Ortağınız
Schaeffler; Makinenize konuşmayı nasıl öğretirsiniz?
EMPA; SCC30-Sıcaklık ve Nem Modülü, Omron Çevresel Sensör, Audiowell Park Sensörleri
empa sTORE; STMicroelectronics,Espressif, Sensirion, Eaglerise
empastore;STMicroelectronics, Espressif, Sensirion, Eaglerise
Omega; İnanılmaz Şeyleri Algılama
Hijyenik prosesler için Basınç Sensörleri
Endüstri 4.0: SICK Sensör Zekası
Bass Instruments; Sıvı Analiz Cihazları & Sensörleri
JUMO; Basınç ölçümünde farklı alternatifler.
Turck; Endüktif Faktör 1 Sensörler
Panametrics Portatif ve Sabit Ultrasonik ve Sıvı Debimetreleri
Mükemmel Görüntü! Ortam koşulları kontrol altında. testo 6621, yerinde hızlı ayarlanabilme özelliği ile
Hidrostatik Seviye Sensörü
Kalitede Hedefi Onikiden Vurun...
Sizin Kadar Özgün Basınç Sensörleri
Zor ve Hassas Uygulamalar için QS18 Serisi Sensörler Yeterli
Seviye Belirlemede Mükemmel Teknoloji
WIN EURASIA HİBRİT FUARI 2021
empa store: Elektronik Çözüm Ortağınız
Schaeffler; Makinenize konuşmayı nasıl öğretirsiniz?
Hızmar Marka Sıvı Seviye Sensörleri
empastore;STMicroelectronics, Espressif, Sensirion, Eaglerise
Draeger; Dünyada yarım milyondan fazla kullanıcı tehlikelere karşı uyarı için bize güveniyor.
ifm Electronic; Göstergeli, Hassas Akışkan Sensörleri
Algılama, Otomatik Tanımlama, İş Güvenliği için Endüstriyel Çözümler; Leuze
ELİMKO; Otomatik Kontrolde Güvenilir İsim
Tamamen metal gövdeli sensörler ve soketler