Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri

Akıllı Otomasyon: Geleceğin Artı Değeri

  • Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri
    Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri
  • Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri
    Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri
  • Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri
    Ağ Bağlantılı Otomasyon Çözümleri

Baumüller 2017 Hannover Fuarında ağ bağlantılı otomasyon çözümlerini tanıtacak. Nürnberg'li otomasyon uzmanı Baumüller, 24 - 28 Nisan 2017 tarihleri arasında Hannover Fuarının 14. salondaki H12 numaralı standında "Integrated Industry - Creating Value" fuarının ana konusuna uygun çözümlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacaktır. Uzman ziyaretçiler, önsezili bir bakım için entegre sistemden hızlı ișletime alma ve üretim süresinde esnek uyarlamalar için ağ bağlantılı görüntülemeye kadar çok sayıda akıllı üretim özelliği aracılığıyla Endüstri 4.0 çözümlerinin artı değerini deneyimleyecektir.

Maksimum ağ bağlantısı ile esnek üretim

Ağ bağlantılı çalıșan iki uygulama ve robot sistemi, ağ bağlantısı ile üretim iyileștirmenin nasıl elde edildiğini fuar standında gözler önüne serecektir. 3 akslı uygulamanın paketleme ișlemi ve robot tarafından yapılan kaynaklama, Euromap 67 ara birimi üzerinden iletișim kurulan bir ișlem ile gerçekleșmektedir. Her iki sistemde de, kumanda yazılımından tahrike kadar her șeyi kapsayan Baumüller'in komple çözümleri söz konusu. Bu șekilde Baumüller, makine modüllerinin üretim ișlemi için en verimli ve uygulamaya göre de esnek bir biçimde nasıl otomatik hale getirilebileceğini göstermektedir. Münferit modüller, sorunsuz bir șekilde komple sistemlere ve tesislere kombine edilebilmekte ya da yeni veya mevcut sistemlere entegre edilebilmektedir.

Sistem alanında, bileșen geliștirmelerinin yanı sıra özellikle yazılım ve görüntüleme alanında yenilikler ön plandadır. Bütünsel veri tabanları, geniș kapsamlı endüstriyel ağ sistemleri ve açık ara birimler, esnek ve verimli iletișim ve ağ bağlantısı için temel unsurlardır. Makine mühendisleri ve kullanıcıları, Baumüller yazılım modüllerinde, Baumüller bileșenlerinin ișletime alınmasını önemli derecede kolaylaștıran ve dolayısıyla daha kısa piyasaya sürme süreleri ve daha yüksek hata güvenliği sağlayan ön programlı ve kapsamlı fonksiyonlardan yararlanmaktadır. Modüller, ilgili kumandanın programlama yüzeyine sorunsuzca bağlanabilir. Böylece ilave programlama çalıșmasına gerek kalmaz. Ziyaretçiler, sergilenen çözümleri yerinde inceleyerek Baumüller görüntüleme sisteminin sezgisel kullanımı ve ağ bağlantısının avantajları konusunda fikir sahibi olabilir. Kullanıcı, gerekirse üretim verilerinin görüntülenmesine akıllı telefon ve tablet üzerinden son derece rahat biçimde erișebilir. Baumüller, makine mühendislerinin ya da kullanıcıların çeșitli hizmet modelleri ile birleștirebileceği sensör tabanlı makine izleme üzerinden, hizmet alanında ağ bağlantısı sunmaktadır. Durum izleme sistemi, makine kullanılabilirliğini artırırken servis ve bakım masraflarını azaltmaktadır. Bu çözüm de, fuar standında genel paketin bir parçası olarak görülebilir.

Baumüller, yeni b maXX PCC04 nesli Box-PC'ler ile, ölçeklendirilebilir ve çok yönlü yeni bir kumanda platformunu kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Endüstri bilgisayarı oldukça fazla sayıda ara birim sunmaktadır. Ayrıca bu bilgisayar genișletilebilir özeliğiyle esnek bir makine konstrüksiyonu sağlar. Uzaktan bakım: Güvenlik yazılımlı HMI Endüstri sektöründe insan, makine ve sensör kullanımı giderek artmaktadır. Bu yenilikler yüksek verimli, akıllı ve esnek üretimi teșvik etmektedir. Elbette bununla beraber siber suç tehdidi de artmaktadır. Baumüller, endüstriyel güvenliğin sağlanması için Ubiquity ile birlikte makine ve tesislerin uzaktan bakımına dair güvenli bir çözüm sunmaktadır. Ubiquity yürütme süresi ortamı, Baumüller'in Windows tabanlı tüm HMI'larında önceden kuruludur ve bir ana sunucu ile bağlanabilir. Baumüller, Ubiquity sahibi müșterilerine ișlem kontrolü iletișimi ile kolay ve güvenli bir uzaktan bakım hizmeti olanağı sunmaktadır. Böylelikle dünya çapında tüm makinelerin durumları izlenebilir ve ihtiyaç halinde hızlı ve hedef odaklı yanıt verilebilir. Bu hızlı ve hassas diyagnoz ve uzaktan hata giderme olanağı, zamandan ve masraftan tasarruf sağlar. Ubiquity, böylece makine üretkenliğini ve verimini artırır. 

4.0 hizmeti: Dijitalleșme ile artan kullanılabilirlik

Servis alanına gelen bir yenilik de BAUDIS IoT adı verilen ve kapsamlı seçenekleri olan tahmini bakım sistemidir. Geniș bir özetle ağ bağlantılı sistem; sensörlerden, BAUDIS IoT kutusundan ve büyük veri algoritmalarına sahip bir yazılımdan olușmaktadır. Verilerin tespit edilmesi, tahrikteki merkezi olmayan sensörler üzerinden gerçekleșir. Bu sensörler de motor durumunu tespit eder ve bu șekilde örneğin bir depolama hasarını bildirebilir. Baumüller çözümünde tespit edilen veriler, BAUDIS IoT kutusu üzerinden dağıtılır. Sistem, otomasyon bileșenlerinin ve sensörlerin üreticilerinden bağımsız olarak kullanılabilir ve dolayısıyla sorunsuzca yeniden düzenlenebilir.

Aslen önsezili bakım için kullanılan BAUDIS IoT, büyük veri analizi ile son derece yüksek bir artı değer olușturur. Bu șekilde temel olarak her türlü elektrikli tahrik sistemi için planlanabilir bakım önlemleri sayesinde, üretimdeki makine ve tesis kullanılabilirliği maksimuma çıkarılır. Ancak BAUDIS IoT'nin yapabildikleri sadece bunlarla sınırlı değildir. Onarım için esas alınan büyük veri analizi, ișlem iyileștirmede de kullanılabilir. Sistem ihtiyaç halinde uyarı verdiğinden, izleme yardımı ile tesisler hasar görmeden üretim tesislerinin verim artıșları ve iș yükü sınırları iyileștirilebilir. Fabrika ve merkezlerin bir değerlendirme ünitesi ile yapılan ağ bağlantısı, karșılaștırma yapmaya ve bu șekilde farklı bir kullanıma olanak verir. Verilerin uzun vadeli toplanması ve değerlendirilmesi sayesinde tahrik uzmanları, iyileștirme potansiyellerini daha iyi tespit edip uygulayabilir. Değerlendirme, istenildiği zaman en güncel haliyle mevcut olan algoritmalar ile gerçekleșir. Böylece, sistem sürekli olarak daha akıllı hale getirilir ve üretim hatalarının önlenmesi için kendinden düzenlenen prosesler ile verimlilik artar.

Öne çıkan ürün özellikleri

Baumüller mühendislik uzmanları tarafından otomatize edilen ve kumanda ünitesinden tahrikine kadar Baumüller komple sistem ile donatılmıș olan șeffaf poșet makinesi örneği vasıtasıyla otomasyon ve tahrik üreticisi, makine modüllerinin münferit uygulamalar için nasıl optimize edilebileceğini ve komple makine ile tesislere sorunsuz biçimde nasıl yansıtılabileceğini göstermektedir. Kompakt servo motor serisi DSC'nin bir türü olarak son derece düșük ara torku ile kendine hayran bırakan servo motor serisi DSH, 2016 sonundan itibaren piyasaya sürülmüștür. Dolayısıyla DSH, Baumüller tahrik elektroniği ile birleștirilmiș halde son derece yüksek hassasiyet ve en iyi kontrol kalitesini gerektiren uygulamalar için de uygundur. Bunun yanında motor portföyündeki DS2 servo motorlarda ve yüksek tork model serisi DST2'lerde güç ve devir sayısı bakımından çeșitlilik artıșı olmuștur. Baumüller, pazardaki en geniș motor yelpazesi ile çeșitli yüksek torklu motorların yanı sıra çok sayıda sürüm ve yapı boyutunda da ana tahrikler ile verimli ve ölçeklendirilebilir servo motorlar sunmaktadır. Tahrik elektroniğinde de aynı șekilde yenilikler söz konusudur. b maXX 5800, altı aksa kadar birbirinden bağımsız olarak ayarlayabilir. Dolayısıyla örneğin Gantry aksları bir bilgisayar ünitesi içinde ayarlanabilir. Bunun anlamı, bu çözümün akslar arasında endüstriyel ağ sistemi olmadan meydana gelmesi ve 62,5 µs'lik son derece hızlı iletișim ve tepki sürelerinin elde edilebilmesidir. Böylelikle endüstriyel ağ iletișiminin ölü zamanları kaybolur, izleme hatalarının önüne geçilir ve de dinamik ve doğruluk artar.

Merkezi olmayan akıllı b maXX 2500 servo tahrik de ürünün diğer bir öne çıkan özelliğidir. Baumüller, b maXX 2500 modelinde kanıtlanmıș b maXX 3300 serisi invertörlerini sağlam DSD2, DSC ve DSP1 servo motorlar ile birleștirmektedir. Dolayısıyla son teknolojiye sahip alanlar için entegre elektronikli kompakt bir tahrik ortaya çıkar. b maXX 2500, entegre güvenlik teknolojisine sahiptir ve desteklenen endüstriyel ağ sistemlerinin çokluğu sayesinde ağ bağlantılı tahrik yapılarına esnek biçimde entegre edilebilmektedir.

Dünya çapında 4.0 yașam döngüsü yönetimi

Baumüller, șirketler grubu olarak otomasyon bileșenlerinin geliștirilip üretilmesinin yanı sıra makine ve tesis inșası ile makine ișletmecileri için çok sayıda servis hizmetini kapsamaktadır. Böylece Baumüller, projelendirme ve konstrüksiyondan bașlayarak montaj ve ișletime alma așamasından onarım, retrofit ve depolamaya kadar, makinelerin ve tesislerin tüm yașam döngüleri boyunca destek sunmaktadır. Makine mühendisleri ve ișletmecileri, Hannover Fuarında Baumüller kardeș firması olan Nürmont'un servis uzmanlarından ve Baumüller tamir atölyesinden, üreticiden bağımsız onarım, bakım, depolama ve montaj konularında danıșmanlık hizmeti alma fırsatına sahip olacak. Dünya çapında 40'ın üzerinde șubesi ile Baumüller, küresel arenada on yılları așkın lokal ve global deneyimi ile güvenilir bir servis partneridir.

Onur Dil

Editör

Endüstri-Dünyası’nın amacı; endüstriyel mühendisliğine dünyanın her yerinde üretilip Türkiye pazarına sunulan yeni ürünler ve hizmetler ile ilgili bilgi vermektir. Eğer siz de firmanızın yeni ürünlerinin Endüstri Dünyası’nda yer almasını istiyorsanız lütfen teknik basın bültenlerinizi editörlerimize gönderin.

Ürün yazılarımız ile ilgili görüşleriniz ve önerileriniz var ise lütfen editorlerimizle irtibata geçiniz.

Daha Fazla Yazı İletişim